Turkish  

Politikalar

ÜNYE TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kurumunu “Kazanan, Kazandıran, Kurumsallaşmış, model bir borsaya dönüştürebilen mutlu çalışanların bulunduğu, huzurlu, barışçıl ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak ve insanı değerli bir varlık ve bir kıymet olarak gören Ünye Ticaret Borsası’nın insan kaynakları politikası; Borsamız çalışanlarının potansiyelini geliştirerek, Borsamızın sunacağı kaliteli hizmet ile stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır.

 

ÜNYE TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKASI

Ünye Ticaret Borsasının, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, Tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır.

 

ÜNYE TİCARET BORSASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ünye Ticaret Borsasının amacı üyelerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun bir şekilde tam ve koşulsuz olarak karşılanmaktadır. Bu sebeple;

a) Hizmet ve faaliyetlerinde can ve mal emniyetini sağlayacağını,

b) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ve düzenlemelerin yerine getirileceğini,

c) Hastalık ve yaralanmaların önüne geçilmesi için, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanacağını, tehlikelerin etkin olarak belirlenip, risklerin minimize edileceğini,

d) Personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlayacağını,

e) Bu konuda gerekli gördüğü hallerde tatbikatlar yapmayı,

f) Ticaret Borsamızın İş sağlığı ve güvenliği politikasını tüm çalışanlarına duyurmayı 

g) Kolayca ulaşılabilir bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi kurmayı ve takip etmeyi taahhüt eder.

 

ÜNYE TİCARET BORSASI ÇEVRE POLİTİKASI

Ünye Ticaret Borsası, bilinçli bir çevre dostu kurum olmayı üyelerine ve personeline bu konuda bilinç oluşturmayı atık oluşumunu kaynağında engellemeyi varsa atık üretimini en aza indirerek ve bu atıkların geri dönüşümünü sağlamayı taahhüt etmektedir. 

 

ÜNYE TİCARET BORSASI HABERLEŞME POLİTİKASI

Ünye Ticaret Borsası, mevcut haberleşme araçlarından faydalanmak yolu ile uygun zaman ve mekanlarda bilgilerin paylaşımını güvenilir ve tarafsız ölçülerde gerçekleştirerek bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındık sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerle birlikte ilçemize ileri seviyede katkı verebilmektir. Ayrıca Ünye Ticaret Borsası ile üyelerimizin üreticilerimizin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlıklı zamanında ve güvenilir bilgilerle sağlamaktadır.

 

ÜNYE TİCARET BORSASI İLETİŞİM POLİTİKASI

Ünye’nin tarihini, kültürünü, yerel değerlerini ve turizmini doğru zamanda, doğru bilgiler ışığında haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtmak,  Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerden kamuoyunun ve üyelerimizin zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Kurum çalışanları arasında güçlü bir iletişim kurmak ve bu işlemleri sistematik bir şekilde yapmaktır.

 

ÜNYE TİCARET BORSASI BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan ÜTB’nın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem ÜTB’nın bilgi işlem politikasın oluşturmaktadır.

 

 

Dernek Sitesi Kurmak © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır